تاریخچه سوپر جاذب ها

تاریخچه سوپر جاذب ها

تاریخچه سوپر جاذب ها

تاریخچه سوپر جاذب ها

نخستین گزارش از ماده ای با قابلیت جذب آب به سال ۱۹۳۸ باز می گردد . در آن زمان ، کرن ایجاد یک شبکه پلیمری تورم پذیر در آب را بر اثر کوپلیمر شده آکریلیک اسید و کومونومرهای دی وینیلی گزارش کرده است .

بعدها شرکت های آمریکایی دیگر مانند هرکیولس ، داو و شرکت بایر آلمان در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی این مواد را بهبود بخشیدند . در این سال ها ، پلی ( ۲-هیدروکسی اتیل متاکریلات ) نخستین هیدروژل سنتزی بود که زیست سازگاری آن گزارش گردید . ایم ماده بعد ها در لنزهای چشمی کاربرد یافت .

از لحاظ تاریخی ، اولین سوپر جاذبی که تجاری شد محصول آبکافت قلیایی کوپلیمر پیوندی نشاسته – پلی اکریلو نیتریل بود این سوپر جاذب پایه طبیعی که به وسیله متخصصان وزارت کشاورزی آمریکا ابداع گردید و توسعه یافت قادر بود تا ۵۰۰۰ گرم/گرم آب را جذب نماید .

تاریخچه سوپر جاذب ها
تاریخچه سوپر جاذب ها

در دهمه ۱۹۷۰ این سوپر جاذب به عنوان نخستین سوپر جاذب تجارتی وارد بازار گردید اما به دلیل گرانی و ضعف کارائی ، به ویژه استحکام ژل پایین نسبت به انواع تمام سنتزی ( آکریلی ) ، این رزین ها موقعیت خود را از دست دادند و چای خود را به انواع آکریلی سپردند .

با وجود پایه ریزی مواد هیدروژلی در اواخر دهه ۱۹۵۰ در آمریکا و طراحی آن برای بسیاری از کاربردها از جمله عوامل نگهداری آب در کشاورزی و کمک به اطفای حریق ، گسترش این مواد در مقیاس گسترده صنعتی به اوایل ۱۹۸۰ باز می گردد .

در ژاپن این مواد در زمینه بهداشت فردی به کار رفت . در آن سال ها معلوم شد که این مواد  می توانند از نظر قیمت و کیفیت به عنوان جانشین مواد سنتی کرک پنبه در پوشک به کار روند . بدین ترتیب سوپرجاذب ها تحول بزرگی در صنایع بهداشت فردی به ویژه پوشک ایجاد کردند .

اکنون شرکت های بسیاری در اروپا ، آسیا ( بویژه ژاپن ) و آمریکا محصولات متنوع این رزین ها را تولید می نمایند . تولید سالیانه این رزین ها در اواخر سال ۱۹۹۰ بالغ بر یک میلیون تن بوده است .

سوپر جاذب های آکریلی در میان انواع گوناگون سوپر جاذب ها بیشترین اهمیت را دارند و تقریبا” تمام تولیدات صنعتی این مواد در دنیا ساختار آکریلی آنیونی دارند . خواص خوب این سوپر جاذب ها به ویژه از نظر میزان جذب ، سرعت جذب ، قوام و استحکام مکانیکی ژل متورم و ارزان بودن مونومرهای آکریلی سبب جذابیت و گسترش این خانواده از سوپر جاذب ها گردیده است .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/4sk0M