دما و جریان نامی کابل

فروشگاه اینترنتی سیم و کابل

دما و جریان نامی کابل

دما و جریان نامی کابل

 

دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط ، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد.

متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که به شرایط آب و هوایی منطقه ، شرایط نصب کابل بستگی دارد. در استاندارد IEC-287 دمای محیط اطراف کابل برای چندین کشور آمده است ، در این استاندارد برای سایر کشورها به طور تقریبی اعداد جدول زیر پیشنهاد شده است.

جدول دمای محیط و زمین بر حسب درجه سانتیگراد

شرایط آب و هوا دمای محیط باز دمای زیرزمین در عمق یک متری
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
گرمسیری ۲۵ ۵۵

۲۵

۴۰
مناطق استوایی ۱۰ ۴۰ ۱۵ ۳۰
معتدل ۰ ۲۵ ۱۰

۲۰

 

بایستی توجه داشه که مقادری ارایه شده در جداول استاندارد ، بر پایه دماهای پایه محاسبه شده اند . برای نمونه در استاندارد کشور بریتانیا دمای پایه برای کابل های روباز ۲۵ درجه سانتیگراد ، زیر زمین ۱۵ درجه سانتیگراد ، درون ساختمان ها ۳۰ درجه سانتیگراد و در کشتی و سکوهای دریایی ۴۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است .

به هنگام بهره گیری از اطلاعات و دادهای اینگونه از جداول ، بایستی در نظر داشت که هرکابل باید برای بدترین شرایط بهره برداری طی سال طراحی شود و برای تحمل بالاترین دماهای سالانه آمادگی داشته باشد . همچنین با توجه به بالاترین دمای فصل زمستان می توان گنجایش های ویژه ای را دراین فصل برای کابل در نظر گرفت .

 

دما و جریان نامی کابل
دما

روش های نصب کابل در زیر زمین ، روباز و یا درون ساختمان ها ، شرایط جغرافیایی و اقلیمی و میانگین دمای سالانه در تعیین دماهایی که مبنای محاسبه گنجایش کابل می باشند اثر گذارند .

هنگامی که افزایش دما مبنای محاسبه جریان در کابل باشد ، گنجایش کابل هایی که در محیط های با دمای بالاتر بهره برداری می شوند با کاهش زیادی روبرو خواهد بود . در این شرایط ، عایق هایی که دمای بالاتری را تحمل می کنند برتری می یابند . بعنوان مثال عایق پلی اتیلن کراس لینک شده که می تواند دمای ۹۰ درجه سانتیگراد را تحمل نماید .

این نوع از عایق جزو گروهی از مواد می باشد که با انجام فرآیند کراس لینک یا پخت ، ویژگی های مواد گرما – سخت را به دست آورند و ایستادگی شان در برابر گرمای رو به افزایش بیشتر می شود و دماهای بالاتری را هم تحمل می کنند .

فرآیند پخت یا کراس لینک فرآیندی هزینه بر است که ساختار خطی پلیمر پلی اتیلن را در هم ریخته و با پیوند چندین بسپار ، ملکول های بزرگ مشبک و درهم تنیده ای را شکل می دهد . با این تغییر ساختاری ، دمای بهره برداری از ماده تا ۹۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته و حتی دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد شرایط اتصال کوتاه را در یک کابل تحمل می کند .

 

 

دما و جریان نامی کابل

دما و جریان نامی کابل

دما و جریان نامی کابل

دما و جریان نامی کابل

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/ug92L

نظر خود را بنویسید