روشهای فشرده سازی هادی در سیم و کابل

روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل

روشهای فشرده سازی هادی در سیم و کابل

روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل

 

فشرده سازی هادی مسی با استفاده از قالب

هادیهای مسی را می توان با بهره گیری از قالبهای زیر فشرده کرد :

  • قالب فولادی سخت
  • قالب تنگستن کارباید

 

در صورت به کارگیری قالب فولادی سخت عمر مفید آن بسیار کوتاه خواهد بود ، زیرا در طول زمان کارکرد سایش آنها بسیار سریع اتفاق می افتد و بنابر این لازم است آنها را مکرراً عوض کرد ، چون با افزایش قطر قالب و خروج آن از حد مجاز هزینه مواد مصرفی از هزینه تهیه قالب بیشتر می شود و تعویض قالب در این صورت منطقی خواهد بود .

 

روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل
روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل

 

تهیه قالب تنگستن کارباید هزینه بیشتری میطلبد ، ولی مدت زمان کارکرد این نوع از قالب ها بسیار طولانی تر است به گونه ای که هزینه سرمایه گذاری آنها از نظر اقتصادی توجیه پذیر است . این قالبها ، هادیهای گرد مناسبی را بدون هر گونه دو پهنی ارائه می کنند و سطح هادی بسیار تمیز و درخشان است .

 

فشرده سازی هادی آلومینیومی

 

فشرده سازی هادیهای آلومینیومی مسایل جدی را به همراه دارد ، چون در سطح بیرونی هادی فشرده به خاطر وجود ذرات ریز آلومینیوم در اثر اصطکاک بیش از حد بین سطوح قالبهای کمپکت و مفتولهای آلومینیوم خراشهایی به وجود می آید . در گذشته این مشکل را با استفاده از دو روش زیر برطرف می کردند.

با به کارگیری روغن روانکاری در ورودی هادی در قالبهای کمپکت . این روش را فقط در مورد کابلهای با عایق کاغذی اشباع شده می توان به کار برد و در سایر کابلها ( کابلهای با عایق PVC و XLPE ) از این روش نمی توان استفاده کرد زیرا وجود روغن در سطح هادیهای فشرده و لایه های نیمه هادی باعث تخلیه جزئی بین هادیها و حفاظ خارجی آن می شود .

 

 

روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل
روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل

 

با جایگزینی قالب کمپکت کلی نهایی با دو سری قالب دو تکه که با زاویه ۹۰ درجه نسبت به هم قرار می گیرند تا از ایجاد دو خط مورب مقابل هم در طول سطح خارجی هادی فشرده جلوگیری کند اما این روش گرد بودن کامل هادی را تضمین نمی کند و دو پهنی در هادی به وجود می آید که گاهی از حد مجاز ۱ % تعیین شده تجاوز می کند.

 

روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل
روشهای فشرده سازی  هادی در سیم و کابل

اخیراً با به کارگیری روش جدیدی از فشرده کردن هادیهای تابیده بر عیوب گفته شده غلبه می کنند ، که این روش شامل به کارگیری غلتکهای متعدد در آخرین قفس ماشین استرندر ( کلاً شامل ۴ جفت غلتک ) به این صورت است که چهار جفت غلتک فشرده کننده به صورت یک در میان با زاویه ۹۰ درجه نسبت به هم به کار می روند و این غلتکها به صورت قدرتمند هادی را به گونه ای تحت فشار قرار می دهند که شکل بیضی گون – گرد – بیضی گون – گرد متوالیاً به دست آید . در نتیجه کاربرد این روش هادی فشرده گرد بسیار مناسبی با سطح صاف و براق ، بدون خراشهای خطی طولی در آن خواهیم داشت .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/Sxlrb