ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق

ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق

ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق

ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق

هادی

هادیهای کابلهای ابزار دقیق میتوانند مطابق استاندارد HD 383 به صورت های زیر باشند :

نوع هادی : مس بدون اندود یا اندود شده

سطح مقطع هادی : ۵۰/۰ ۱ ۵/۱ ۵/۲ میلی متر مربع

کلاس هادی :

                  کلاس ۱ – تک مفتولی

                  کلاس ۲ – تابیده منظم ( نیمه افشان )

                  کلاس ۵ – انعطاف پذیر ( افشان )

در مورد هادیهای چند رشته حداکثر مقاومت هادی باید مطابق استاندارد بین المللی HD 383  باشد ، و در مورد کابلهای نهایی چند زوجی ، چند تریپل و چند کواد حداکثر مقاومت استاندارد بین المللی HD 383  میتواند به مقدار ۲% افزایش یابد .

 

ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق
ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق

اتصالات هادیها باید بر اساس استاندارد EN 50288 – ۱  باشد .

هیچگونه اتصالی ( جوش )  در سیم تولید شده پس از آخرین عملیات کشش نباید ایجاد شود .

اتصالات در هر رشته از هادی تابیده داخلی باید به روش جوش سرد ، لحیم کاری یا جوش نقره با به کار گیری روغن لحیم غیر اسیدی باشد و به صورتی انجام شود که قطر هادی تابیده در موضع جوش افزایش نیابد .

هیچگونه جوش در هر رشته از هادی تابیده نباید در فاصله ۰/۳ متری جوش هر رشته دیگر در هادی قرار گیرد .

 

ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق
ساختار هادی و عایق در کابل های ابزار دقیق

هادیهای تابیده منظم و هادیهای انعطاف پذیر باید از هادیهای تابیده دارای سطح مقطع گرد بدون قرارگیری عایق بین آنها به صورت استرند کردن هم مرکز یا بانچ کردن به هم تابیده شوند .

  هر گاه طول کابل نصب شده منجر به مقاومت زیاد در هادی شود ، میتوان از هادی با سایز بالاتر استفاده نمود .

 

 

عایق

ماده عایقی باید از موارد زیر انتخاب شود . مواد عایقی باید به گونه ای به کار روند که با الزامات استاندارد EN 50288 – ۱  منطبق باشد .

PVC                       EN 50290 – ۲ – ۲۱

EN 50290 – ۲ – ۲۳                          PE

EN 50290 – ۲ – ۲۵                          PP

EN 50290 – ۲ – ۲۶                    HFFR

EN 50290 – ۲ – ۲۹                    XLPE

ضخامت لایه عایقی در کابل های ابزار دقیق می بایستی مطابق جدول زیر در نظر گرفته شود :

سطح مقطع هادی

mm۲

حداقل ضخامتmm
ولتاژ نامی
۹۰ V۳۰۰ V۵۰۰ V
۵/۰۲/۰۲۶/۰۴۴/۰
۷۵/۰۲/۰۲۶/۰۴۴/۰
۱۲۶/۰۲۶/۰۴۴/۰
۵/۱۳/۰۳۵/۰۴۴/۰
۵/۲۵۳/۰

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/Z2pkX
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها