عیوب کابل ها

عیوب کابل ها

عیوب کابل ها

عیوب کابل ها

 

بعد از آنکه کابل کشی زمینی انجام می گردد و کابل ها به روشی صحیح و درست در داخل زمین قرار می گیرد اگر برای یکی از کابل هایی که در داخل زمین قرار گرفته است اشکال و یا عیبی پدید آید بایستی ابتدا بتوان محل عیب را در زمین که کابل کشی در آن صورت پذیرفته است پیدا نمود و سپس در همان نقطه اقدام به خاک برداری و تعمیر خرابی نمود .

برای مشخص نمودن محل عیب کابل در داخل زمین روش ها و شیوه های گوناگونی وجود دارد .

 

عیوب کابل ها
عیوب کابل ها

البته برخی از روش های عیب یابی کابل ها با استفاده از دستگاه های اندازه گیری ساده و معمولی صورت می گیرد و برخی دیگر از روشهای اندازه گیری محل عیب کابل با استفاده از دستگاه های اندازه گیری مدرن و گرانقیمت صورت م پذیرد ولی در هر دو صورت و با استفاده از هریک از روش های بالا نباید محل تعیین عیب کابل پس از انجام خاک برداری بیشتر از چند متر با محل عیب فاصله داشته باشد و تعیین محل عیب با تقریب خطایی مناسب نیز فقط در صورتی امکان پذیر است که ما از محل عبور کابل ها و مسیرهای کابل کشی و محل مفصل ها و انشعابات آنها اطلاع دقیقی داشته باشیم . لذا همواره توصیه می گردد نسبت به استخراج نقشه مسیر کابل کشی و مشخصات دیگر آن اقدام گردد .

عمده عیوبی که در کابل کشی زمینی ممکن است ایجاد گردد به شرح زیر است :

  • اتصالی یا اتصال کوتاه بین دو یا چن هادی کابل
  • ممکن است اتصالی بین یک یا چند هادی با غلاف فلزی کابل که همان زمین باشد روی دهد
  • ممکن است در کابل کشی زمین یک یا چند هادی در کابل قطع شده باشد .

با توجه به عیوبی که در کابل کشی های زمینی پدید می آید نوع روشی را که جهت تعیین محل عیب بکار می رود نیز متفاوت خواهد بود لذا در ابتدا باید به گونه ای پی به نوع عیب بوجود بوجود آمده در کابل برد .

برای تشخیص اتصال زمین و اتصال کوتاه در کابل از وسیله ای به نام میگر استفاده می گردد . بدین منظور اول ابتدا و انتهای کابل را از شبکه جدا می کنیم یعنی کابل را از مصرف کننده و مدار جدا نموده و آن را نسبت به هم و زمین کاملا” عایق می نمائیم تا به هیچ وجه احتمال اتصالی وجود نداشته باشد .

سپس با استفاده از دستگاه میگر که وسیله ای شبیه به اهمتر می باشد نوع عیب را تشخیص می دهیم بدین صورت که ابتدا یکی از سرهای میگر را به روپوش فلزی کابل یا همان زمین وصل می نمائیم و سر دیگر آن را به هریک از هادی های کابل وصل می نمائیم . در این شرایط می بایستی مقاومت که دستگاه میگر از خود نشان می دهد بیش از چند مگا اهم باشد .

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/jDuun