نوارهای فولادی در زره بندی کابل

نوارهای فولادی در زره بندی کابل

نوارهای فولادی در زره بندی کابل

نوارهای فولادی در زره بندی کابل

 

نوارهای فولادی که در زره بندی کابل ها مصرف می شوند بر پایه اندازه تنه کابل ۵/۰ تا ۸/۰ میلی متر ضخامت دارند . نوارهای نازکتر با غلطک های سرد و نوارهای کلفت تر با غلطک های گرم ساخته و در روند ساخت با ماده قیر ( بیتومین ) پوشانده می شوند . هرچند همین نوارها پس از پیچانده شدن بر روی تنه کابل دوباره با همین ماده آغشته می شوند .

از آنجا که بروز آسیب های مکانیکی همیشه ، به ویژه به هنگام نصب کابل قابل پیش بینی است ولی بروز پدیده خوردگی نیاز به زمان دارد ، گزینش زره بیشتر با توجه به پدیده های مکانیکی انجام می گیرد . در همین راستا نصب کابل در گودالهایی کمتر از ۵/۰ متر پیشنهاد نمی گردد زیرا فعالیت های مکانیکی سطحی بر روی کابل ها حتی اگر زره دار نیز باشند موثرند ، در این شرایط نوارهای فولادی نیز نمی توانند کمک چندانی بکنند .

سازندگان بیشتر از نوارهای فولادی به جای سیم های فولادی سود می برند ولی گزینش نوار به جای سیم بر پایه بررسی های فنی یا اقتصادی دقیق نیست و گالوانیزه کردن آنها گران می شود هرچند برخی از خریداران نوارهای گالوانیزه را ترجیح  می دهند .

نوارهای فولادی در زره بندی کابل
نوارهای فولادی در زره بندی کابل

سیم فولادی گالوانیزه

سیم های فولادی گالوانیزه که برای زره بندی کابل ها مصرف می شوند استاندارد شده اند . اگر به توانمندی کششی بیشتری نیاز پیدا شود مانند نیاز به کشش در کابل های زیر دریایی ، سیم های فولادی کربن دار را به کار می برند .

زره ضد آهن ربا

زره های ضد آهن ربا بیشتر در کابل های تک رشته ای کاربرد دارند و از آنجا که دارای استحکام کافی هستند برای حفاظت کابل به صورت نوار هم مصرف می شوند . این زره ها معمولا” از جنس آلومینیوم هستند و معمولا” برای جریان بزرگ عیب زمین بهتر از فلاد هستند ولی درجه حفاظت مکانیکی آنها کمتر است ، از سویی گرانتر نیز می باشند .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/hOKKJ