کنترل دما در کابل با استفاده از فیبر نوری

کنترل دما در کابل با استفاده از فیبر نوری

کنترل دما در کابل با استفاده از فیبر نوری

کنترل دما در کابل با استفاده از فیبر نوری

 

در محاسبات گنجایش یابی ، گنجایش بار کابل های زیر زمینی در اثر عواملی مانند شرایط خاک پیرامونی ، میزان نم و چگونگی جاگیری کابل ها در کنار هم و در کنار سامانه های دیگر و همچنین در کنار لوله کشی های گوناگون به ویژه لوله های خطوط گرمایش ناحیه ای تغییر می نماید .

شرایط خاک های پیرامونی و میزان نم از مهمترین پدیده های موجود در روند گنجایش یابی کابل ها هستند . پیدایش نقاط داغ تر در برخی نقاط موجود در طول کابل ها نیز از پدیده هایی است که همواره وجود داشته ولی تعیین مواضع آنها از راه محاسبه دشوار است .

کنترل دما در کابل با استفاده از فیبر نوری
کنترل دما در کابل با استفاده از فیبر نوری

 

این نقاط به ویژه بر روی کابل های خاص در برابر گرما باعث پدیدارشدن نقاط ضعیف می گردد. روشن است که روال پراکنش گرما در بستر نامناسب خاک های با مقاومت ویژه گرمایش بالا یکنواخت نیست . در یک مسیر طولانی شبکه ی زیرزمینی کابلی ، دانسته یا ندانسته همواره محدودیت هایی وجود دارند که در محاسبات گنجایش یابی ایجاد دشواری می نمایند .

از آنجا که گنجایش نظری کابل ها ، با توجه به ضرایب متعارف و محاسبه شده معمولا” برای همه مسیر و نه برای بخش آن تعیین می گردد اگر نقطه ای از مسیر به هر علت نتواند این گرمای محاسبه شده را به خوبی پراکنده نماید ، بدیهی است که در آنجا با پدیده فراگرمایشی ناخواسته ای روبرو خواهیم شد .

برای روبرویی با یک چنین پدیده هایی امروزه از روش های پیشرفته دیده بانی پیوسته ی شبکه های کابلی توسط ابزارهای مانیتورینگ سود می برند و با این روش و به کمک برنامه های نرم افزاری بسیار پیشرفته چگونگی پخش دما را در سطح طولانی کابل های یک مدار به خوبی ارزیابی و حتی اندازه گیری می نمایند . این اقدامات به کمک یک رشته کابل نوری انجام می گیرد که در لایه حفاظ یک کابل یا حتی چسبیده به رسانای آن جاسازی می گردد .

کابل نوری در برابر دما و کم و زیاد شدن آن از خود واکنش نشان داده و ضربان های با طول موج های ویژه ای را پدید می آورند و آنها را به مراکز دیده بانی موجود ارسال می نمایند .

ابزار های ویژه ای برای اندازه گیری این امواج برگشتی و همچنین در تهیه پروفیل دمایی سرتاسر طول مسیر کابل به کار گرفته می شوند ، این ابزارها نه تنها می توانند اختلاف دما را تا سطح ۱ درجه سانتیگراد تعیین کنند بلکه قادرند محل آنها را با تقریبی نزدیک به ۱ متر در مسیرهای فراتر از ۱۰ کیلومتر نیز مشخص سازند . در ساده ترین حالت ، در روند بازبینی پیوسته دمای کابل ، اطلاعات دقیقی درباره شرایط حاکم بر آن در هر زمان و مکان ارایه می گردد .

با بهره گیری از نرم افزارهای هوشمند این فرصت فراهم می گردد که با پی گیری هرگونه تغییری در دمای در دست بررسی و بازبینی در یک دوره زمانی معین حتی بتوان پیش بینی هایی را برای ایجاد فرصت های فراباری مجاز بصورت موقت فراهم آورد .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/60TGp