کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل

کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل

کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل

کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل

 

بصورت کلی کنترل کیفیت به  تکنیک ها و فعالیت هایی اطلاق می گردد  که برای دستیابی ، حفظ و بهبود کیفیت محصول به کار می رود .

 

 

کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل
کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل

 

کنترل کیفیت به فعالیت هایی از قبیل موارد زیر مرتبط می گردد :

۱-ویژگی مورد نظر محصول

۲- طراحی محصول مطابق با نیازها

۳- تولید و ارائه محصول منطبق با الزامات بیان شده

۴ – بازرسی به منظور تعیین انطباق محصول ساخته شده یا خدمات ارائه شده با مشخصات تدوین شده .

۵ – بررسی سلیقه مصرف کننده برای دستیابی به اطلاعات ، جهت تجدید نظر در مشخصات در صورت لزوم .

 

با این قبیل فعالیت ها می توان بهترین محصول یا خدمات را با پایین ترین قیمت برای مصرف کننده فراهم نمود . این کار باید باعث استمرار در بهبود کیفیت شود .

انواع روش های کنترل کیفیت عبارتند از :

  • کنترل کیفیت آماری: شاخه ای از کنترل کیفیت ، که عبارت است از جمع – آوری ، تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر داده ها برای استفاده در فعالیتهای کنترل کیفیت .

کنترل فرآیند آماری و نمونه گیری جهت پذیرش دو بخش عمده کنترل کیفیت آماری است . در کنترل کیفیت آماری از فنون متعددی استفاده می شود .

  • تضمین کیفیت : کلیه عملیات لازم برنامه ریزی شده و منظم برای اطمینان از اینکه محصول یا خدمات ارائه شده مشخصه های کیفی را ارضاء کنند .

تضمین کیفیت ، اطمینان از حصول کیفیت ارائه شده است و شامل ارزیابی مستمر از کفایت و اثر بخشی کیفیت محصول به همراه توجه به اندازه گیری های تصحیح کننده و اعمال سیستم بازخور در مواقع لزوم است .

 

 

کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل
کنترل کیفیت در صنعت سیم و کابل

کنترل کیفیت شامل همه فعالیتهای مربوط به مشخصات ، طراحی ، تولید یا برقراری سیستم خدماتی ، بازرسی و بررسی سلیقه مصرف کننده است ؛ اما تضمین کیفیت علاوه بر این فعالیتها با کل سیستم کیفیت نیز سر و کار دارد .

کیفیت صرفاً به عهده یک شخص یا بخش نیست ، بلکه به همه افراد مربوط می شود . مسؤلیت در مقابل کیفیت شامل کارگر خط تولید ، ماشین نویس ، مأمور خرید و حتی مدیر شرکت می شود .

مسؤلیت در مقابل کیفیت ، از زمانی که بخش بازاریابی نیازهای مصرف کننده را مشخص می کند ، شروع شده و تا هنگام رسیدن محصول به دست مصرف کننده ادامه می یابد .

تصمیم گیری های مربوط به کیفیت ، در بخشهای مختلفی انجام می شود . به علاوه ارائه  روشی برای پاسخگویی به مسایلی نظیر هزینه ، میزان خطا و اشتباه و اقلام معیوب نیز شامل این مسؤلیت و اختیار می شود .

هر فرایند کنترلی دارای مراحل زیر است :

۱ – بر قراری استاندارد

که مبنایی است که بر اساس آن عملکردها ارزیابی می شوند .

۲ – اندازه گیری

مشخصه های کیفی برای مقایسه با استانداردها ، اندازه گیری و ثبت می شوند .

۳ – تجزیه و تحلیل انحرافات و مغایرت ها

پس از اندازه گیری مشخصه ها و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه ، مغایرت ها کشف و بررسی می شوند .

۴ – طراحی و انجام اقدامات اصلاحی

پس از یافتن مغایرت ها ، علل بروز اختلاف ( اشکال در طرح ، اشکال در اجرا و یا اشکال در اثر تغییر شرایط محیطی ) را یافته و بر اساس آن اقدامات اصلاحی لازم صورت می گیرد . 

 

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/BD0hp