کابل ها و مصارف آنها

کابل

کابل ها و مصارف آنها

کابل ها و مصارف آنها

 

 

 

سیم لخت هوایی

 این نوع سیمها برای توزیع جریان برق در خطوط هوایی به کار می روند .

Cables and their uses

 

سیم تک رشته با هادی کلاس ۱ و یا کلاس ۲

این نوع سیمها در سیمکشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است . به کارگیری این سیمها در لوله ها و زیر گچ مجاز است .

سیمهای با هادی تابیده منظم (گروه ۲) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل،در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .

 

 

سیم تک رشته انعطاف پذیر با هادی کلاس ۵

این نوع سیمها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، در محیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است .

 

Cables and their uses 2

کابل انعطاف پذیر با هادی کلاس ۵

این نوع کابلها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل ، آشپزخانه و اداری مانند یخچال ، ماشین لباسشویی و غیره مناسب است.

 این کابلها  برای  وسایل  پخت و پز و گرمایشی مشروط به  این که در تماس مستقیم با قسمتهای داغ  و یا تحت تاثیر حرارت قرار نگیرند ، قابل استفاده است .

کابل نصب ثابت سبک با هادی کلاس ۱ و یا کلاس ۲

این نوع کابلها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آنها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکانهای بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد . به کار بردن این کابلها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست .  

 

کابل  کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

این نوع کابلها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسبند .

اتصال مستقیم این کابلها به برق اصلی مجاز است . این کابلها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین ۵ + تا ۴۰ + درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده اند .

 

Cables and their uses 3

این نوع کابلها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسبند .

اتصال مستقیم این کابلها به برق اصلی مجاز است . خمش مستمر کابلهای شیلد دار مجاز نیست . اگر در حین به کارگیری این کابلها لزومی به حرکت آنها نباشد نصب در کانالها ، سینی ها و غیره توصیه می شود . به کارگیری این کابلها در مکانهایی که حد متعارفی از تداخل میدان مغناطیسی وجود داشته باشد پیشنهاد می گردد . این کابلها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین ۵ + تا ۴۰ + درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده اند . 

 

Cables and their uses 4

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/7zSzg