گاز در لامپ های رشته دار

گاز در لامپ های رشته دار

گاز در لامپ های رشته دار

گاز در لامپ های رشته دار

 

 

در لامپ های اولیه برای جلوگیری از اکسید شدن رشته ، هوای حباب را خارج می کردند . وجود خلاء باعث تسریع تبخیر سطحی رشته می گردید. و امروزه لامپ های تخلیه شده فقط در توان های خیلی کم ساخته می شوند و درجه حرارت آنها به حدود ۲۱۰۰ درجه سانتیگراد محدود است .

برای ممانعت از تبخیر رشته در درجه حرارت های بیشتر از ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد ، شیشه را از گازهای خنثی پر می کنند . در ابتدا از گاز ازت استفاده می گردید لیکن بعدها گاز آرگون به علت داشتن ضریب انتقال ویژه حرارت کمتر که تلفات حرارتی را کاهش می داد مورد استفاده قرار گرفت .

گاز در لامپ های رشته دار
گاز در لامپ های رشته دار

لامپ های امروزی از آرگون با درصد کمی ازت پر می شوند . درصد آرگون بیش از ۹۰ درصد و درصد ازت کمتر از ۱۰ درصد است . مقدار کم ازت برای جلوگیری از جرقه زدن بین سیم های ورودی به لامپ است .

گاز کریپتون دارای ضریب انتقال حرارت کمتر است و دارای ملکول های بزرگتر و سنگین تر است که باعث کاهش تبخیر سطحی می گردد لیکن به دلیل مشکلتر بودن تهیه آن این لامپ ها گرانتر تمام می شود و تنها در لامپ های روی کلاه معدنچیان مورد استفاده قرار می گیرد .

گاز گزنون هم به علت کمیابی خیلی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد . نکته قابل توجه این است که گازهای مورد استفاده برای پرکردن لامپ های رشته دار همگی در هوا موجودند .

بایستی توجه داشت که مقدار تبخیر سطحی تنگستن با واحد کیلوگرم بر متر مربع سطح بر ثانیه اندازه گیری می گردد و شدیدا” تابع درجه حرارت رشته و فشار گاز داخل حباب است . به عنوان مثال در فشارهای حدود ک اتمسفر ( ۷۶ سانتیمتر جیوه ) میزان تبخیر خیلی کم است . به این دلیل فشار گاز داخل را طوری در نظر می گیرند که در حرارت کار لامپ حدود یک اتمسفر باشد .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/ccK7X