وسایل حفاظت فردی در کار با برق

حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی در کار با برق

وسایل حفاظت فردی در کار با برق

 

اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای ، ملزم می نمایند که افراد از وسایل حفاظت فردی استفاده نمایند .  این وسایل باید شرایط و الزامات مربوطه را برآورده سازند و برای آن قسمت از بدن که نیاز به حفاظت دارد مناسب باشد . انواع گوناگونی از وسایل حفاظت فردی وجود دارد :

دستکش های لاستیکی ، کفش ها و چکمه های عایق ، وسایل حفاظتی صورت ، عینک های ایمنی ، کلاه های ایمنی و ….

حتی اگر قانونی هم وجود نداشته باشد که افراد را ملزم به استفاده از وسایل حفاظت فردی نماید ، بازهم دلایل زیادی برای استفاده از این وسایل وجود دارد . وسایل حفاظت فردی به حفظ ایمنی فرد کمک می کنند . اما باید توجه داشت که وسایل حفاظت فردی آخرین راه دفاعی بین افراد و خظرات می باشند .

استفاده از عینک های حفاظتی

از عینک های ایمنی استفاده شود تا از وارد شدن آسیب به چشم جلوگیری گردد .

 

 

 

عینک ایمنی 

 

 

 

استفاده از لباس های مناسب

از لباس هائی استفاده شود که نه نرم هستند و نه سفت . لباس های گشاد به گوشه ها و سطوح زبر گیر می کنند . لباس هایی که به بدن می چسبند ناراحت کننده هستند .

استفاده از توری های سر

از توری های سر برای پوشاندن موهای سر استفاده می شود تا موها با انجام کار یا با ایمنی تداخل ننمایند  .

استفاده از کفش های حفاظتی مناسب

از کفش های ایمنی استفاده شود که برای کارهای برقی تائید شده اند . ( کفش های معمولی پاها را در برابر خطرات الکتریکی حفاظت نمی کنند ) اگر هیچگونه خطر الکتریکی وجود ندارد ( میخ های روی کف زمین ، اشیاء سنگین و … ) از کفش هائی استفاده شود که پا را در برابر این خطرات حفاظت می کند .

استفاده از کلاه های ایمنی

از کلاه های ایمنی جهت حفاظت در برابر ضربات وارده به سر یا سقوط اشیاء استفاده می شود . از کلاه ایمنی باید طوری استفاده کرد که لبه پهن آن در جلوی سر قرار گیرد تا بتواند سر را به خوبی حفاظت نماید .

 

کلاه ایمنی 

 

وسایل حفاظت فردی آخرین راه دفاعی در برابر خطرات محیط کار می باشد . OSHA وسایل حفاظت فردی را با عنوان وسایلی برای چشم ، صورت ، سر ، لباس های حفاظتی ، وسایل تنفسی و سپرهای حفاظتی تعریف می کند .

بسیاری از مقررات OSHA بیان می کنند که وسایل حفاظت فردی باید دارای معیارهای تعیین شده توسط انستیتو ملی استاندارد آمریکا باشد .

OSHA ملزم می نماید هرجا که در اثر سوختگی های ناشی از برق یا افتادن و پرتاب شدن ، خطر آسیب به سر وجود دارد از کلاه ایمنی استفاده شود . تمام کلاه های ایمنی یک نوع نیستند و برای هر کاری باید از کلاه مناسب استفاده شود . تمام کلاه های ایمنی که برای کارهای برقی تائید شده اند از سال ۱۹۹۷ تا به حال تحت عنوان گروه E علامت گذاری شده اند .

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/CepBm