کابل های قدرت و کنترل و مصارف آنها

کابل

کابل های قدرت و کنترل و مصارف آنها

کابل ها ی قدرت و کنترل و مصارف آنها

 

 

کابل قدرت تک رشته

 این نوع کابلها به عنوان کابل قدرت در تامین نیروی برق به صورت نصب ثابت ، داخل ساختمان ، بیرون ساختمان ، زیر خاک ، در بتن ، در کانالهای کابل ، در آب و فضای باز قابل کار برد است .

 

Power and control

کابل قدرت چند رشته

این نوع کابلها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف ، و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .

 

 Power and control 2

 

 

کابل کنترل مفتولی

این نوع کابلها به عنوان کابل کنترل نصب ثابت در زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، بیرون ساختمان ، در بتن و آب و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .

Power and control 3

کابل کانسانتریک

این نوع کابلها برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها ، کنتور برق منازل و روشنایی خیابانها و نیز به عنوان کابلهای کنترل جهت انتقال پالسهای کنترلی و داده های آزمون ، و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد به کار می رود . این کابلها را می توان در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی نصب کرد . هادی هم مرکز را می توان همزمان به عنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار برد .

 

Power and control 4 

کابل مسلح با سیم فولادی گالوانیزه

این کابلها را می توان در زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی و هنگامی که حفاظت مکانیکی بیشتر و یا در زمان نصب و بکارگیری کابل استقامت کششی بالاتری مورد نیاز باشد ،  استفاده کرد .

 

Power and control 5

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/WwrTx