کابل های مسلح به سیم فولادی

2 کالا

  • کابل آرموردار 2 در 1/5 و اطلاعات تخصصی

    تماس بگیرید
    شماره تماس بخش فروش  ۳۳۹۰۲۶۳۴ – ۰۲۱ -  ۳۳۹۵۴۷۸۹ - ۰۲۱ زمان تحویل محصول 72ساعت بعد از تکمیل سفارش می باشد. در صورت خرید بیش از یک تن محصول , هزینه ارسال نصف با شرکت سیمند کابل می باشد. در غیر اینطورت هزینه ارسال با مشتری می باشد.
  • کابل آرموردار 2 در 2/5 و اطلاعات تخصصی

    تماس بگیرید
    شماره تماس بخش فروش  ۳۳۹۰۲۶۳۴ – ۰۲۱ -  ۳۳۹۵۴۷۸۹ - ۰۲۱ زمان تحویل محصول 72ساعت بعد از تکمیل سفارش می باشد. در صورت خرید بیش از یک تن محصول , هزینه ارسال نصف با شرکت سیمند کابل می باشد. در غیر اینطورت هزینه ارسال با مشتری می باشد.

کابل آرموردار 2 در 2/5 و اطلاعات تخصصی

فروشگاه اینترنتی سیم و کابل

کابل آرموردار 2 در 2/5 و اطلاعات تخصصی

کابل آرموردار 2 در 2/5 و اطلاعات تخصصی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها