روش ارزشیابی ریسک در کار با برق

روش ارزشیابی ریسک در کار با برق

روش ارزشیابی ریسک در کار با برق

روش ارزشیابی ریسک در کار با برق

 

پس از شناسایی خطر  گام بعد یارزس=شیابی ریسک ناشی از خطر می باشد . یقینا” سیم های بدون عایق باید به عنوان یک خطر شناخته شوند . اگر سیم های بدون عایق ، ۱۵ فوت بالاتر از زمین باشند ریسک کم ( پایین ) است . اما اگر کاری روی سقف و نزدیک این سیم ها انجام    می شود ریسک زیاد است . در صورتی ریسک شوک افزایش می یابد که فرد رساناهای فلزی را حمل کند که ممکن است با سیم های بدون عایق تماس پیدا کنند . دائما” باید ریسک ( ریسک به معنی احتمال آسیب دیدن یا مرگ که در اثر حادثه رخ می دهد ، می باشد ) را ارزشیابی نمود .

ترکیب خطرات ، ریسک را افزایش می دهد . اتصال نامناسب به زمین و ابزار آسیب دیده به طور فزاینده ای ریسک را افزایش می دهد . محیط های مرطوب همراه با سایر خطرات نیز ریسک را افزایش می دهد . به منظور ارزشیابی ریسک باید در زمینه ماهیت خطر ، تصمیماتی گرفته شود و کارها را ایمن انجام داد .

روش ارزشیابی ریسک در کار با برق

در مورد وجود خطر برق علائمی وجود دارد . به عنوان مثال اگر در هنگام کار با ابزار برقی ، GFCI به طور مکرر فعال می شود ، مطمئنا” مشکلی وجود دارد . کلید راه انداز مجدد  GFCI را در یک حالت نباید نگه داشت و از ادامه این کار در این حالت باید خودداری نمود . باید این علامت را ارزشیابی نموده و در مورد اقدامات کنترلی تصمیم گیری شود .

تعدادی از شرایطی که خطرات را نشان می دهد 

  • فعال شدن مکرر قطع کننده مدار و سوختن فیوزها نشان می دهند که جریان زیادی از مدار عبور کرده است . این شرایط می تواند ناشی از چندین فاکتور همچون کارکرد نادرست تجهیزات یا اتصالی بین رساناها باشد .
  • ابزار و وسایل ، سیم ها و یا اتصالات الکتریکی که احساس می کنید گرم شده اند ممکن است نشان دهنده وجود جریان زیاد در مدار یا تجهیزات باشند . لازم است که این وضعیت ارزشیابی و ریسک آن تعیین گردد .
  • سیم رابطی که احساس می کنید گرم شده است ممکن است نشان دهنده عبور جریان زیاد از سیم باشد . باید تصمیم گیری شود که چه اقدام لازمی صورت گیرد .
  • کابل ، جعبه فیوز یا جعبه تقسیمی که احساس می کنید گرم شده است ممکن است نشان دهنده جریان زیاد در مدار باشد .
  • بوی سوختگی ممکن است نشان دهنده گرم شدن بیش از حد عایق ها باشد .
  • عایق های پوسیده ، سائیده شده یا آسیب دیده ی هر سیم یا سایر رساناها خطرناک هستند زیرا ممکن است عایق رساناها از بین رفته و رسانا بدون عایق شود . تماس با سیم های بدون عایق می تواند باعث شوک شود . عایق آسیب دیده می تواند باعث اتصالی شده ، و منجر به ایجاد قوس یا آتش سوزی گردد . لازم است که شدت آسیب ارزشیابی و در مورد چگونگی کنترل خط تصمیم گیری شود .
  • GFCI فعال شده نشانگر نشت جریان از مدار است . نخست ، باید علت احتمالی نشت شناسایی و در مورد اقدامات لازم برای کنترل نشت جیران تصمیم گیری شود .

تمام این شرایط یا علائم چیز مهمی را نشان می دهند :

خطر آتش سوزی و شوک وجود دارد و نباید از این تجهیزات و ابزار استفاده کرد . اگر در جائی این علائم وجود دارند ، باید تصمیم گیری شود افراد چند بار در معرض این وضعیت ها خواهند بود . در صورتی که علائم اضافه بار وجود دارد و از میزان ریسک اطلاعی وجود ندارد باید از تکنسین های برق واحد تعمیر و نگهداری یا آموزش دهندگان کمک خواسته شود . با درخواست کمک ، از خود و دیگرتن حفاظت کرده اید .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/EVPWO