هادیهای مسی و آلومینیومی گرد فشرده

هادیهای مسی و آلومینیومی گرد

هادیهای مسی و آلومینیومی گرد فشرده

هادیهای مسی و آلومینیومی گرد فشرده

 

هادی مسی و آلومینیومی گرد فشرده فشرده کردن یک هادی استرند شده به معنای کاهش سطح مقطع آن و دستیابی به سطح مقطع جدید و با فشردگی بیشتر است که قطر خارجی آن نیز در مقایسه با هادی استرند شده معادل آن کمتر می شود ولی مقاومت اهمی آن باید در حدود تعیین شده در استاندارد باشد که با هادی استرند شده تفاوتی نمی کند .
فشرده کردن در اثر اعمال فشار به هادی تابیده توسط یک قالب کمپکت کننده یا از طریق به کارگیری غلتکهای نورد در حین فرایند استرند کردن حاصل می شود . میزان فشردگی قابل دستیابی به خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مصرفی در هادی بستگی دارد .
در کابلهای ولتاژ ضعیف هادیهای کابل به خاطر کاهش هزینه در اثر کاهش وزن مواد عایق و همچنین مواد محافظ ( بدینگ ، فیلر ، حفاظ فلزی ، زره و روکش ) و در کابلهای ولتاژ متوسط و بالا به دلایل فنی ، فشرده می شوند .

هادی آلومینیومی
– مقدار مواد عایق به دو دلیل زیر کاهش می یابد :
۱- با حداقل شدن فضای خالی بین رشته ها در پیرامون هادی
۲- با کاهش قطر خارجی هادیهای فشرده شده
– مقادیر همگی مواد مصرفی در کابل مانند بدینگ ، فیلر ، حفاظ فلزی ، زره و روکش کاهش می یابد ، چون قطر کابل تابیده که مستقیماً به قطر روی عایق بستگی دارد ، به دلیل فشردگی هادی کاهش پیدا می کند .
– در اثر فشرده کردن هادیهای کابل ، سطح بیرونی آنها تا حدودی صاف می شود و در نتیجه از تنش الکتریکی آن کاسته می شود . این موضوع خصوصاً در مورد کابلهای فشار متوسط و فشار قوی اهمیت بیشتری دارد .

دو واژه برای فشرده کردن هادی وجود دارد .

• COMPRESS کردن : که با کاهش ۳ تا ۵ درصد در قطر هادی نسبت به هادی استرند شده همراه است .
• COMPACT کردن : که باعث کاهش ۸ تا ۱۱ درصد در قطر هادی نسبت به هادی استرند شده می شود .

هادیهای مسی را می توان با قالبهای زیر فشرده کرد :

– قالبهای فولادی سخت
– قالبهای تنگستن کارباید
در صورت به کارگیری قالبهای فولادی سخت عمر مفید آن بسیار کوتاه خواهد بود ، زیرا در طول زمان کارکرد سایش آنها بسیار سریع اتفاق می افتد و بنابر این لازم است آنها را مکرراً عوض کرد ، چون با افزایش قطر قالب و خروج آن از حد مجاز هزینه مواد مصرفی از هزینه تهیه قالب بیشتر می شود و تعویض قالب در این صورت منطقی خواهد بود .
قالبهای تنگستن کارباید گران ترند ، ولی زمان کارکرد آنها بسیار طولانی تر است به گونه ای که هزینه سرمایه گذاری آنها از نظر اقتصادی توجیه پذیر است . این قالبها ، هادیهای گرد مناسبی را بدون هر گونه دو پهنی ارائه می کنند و سطح هادی بسیار تمیز و درخشان است .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/uq2v7