استاندارد سیم های افشان

جریان سیم

استاندارد سیم های افشان

استاندارد سیم های افشان

 

سیم های انعطاف پذیر و یا آنچه که در بازار نامیده می شود سیم های افشان برای نصب در داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنائی ، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب می باشد .

این نوع از سیم ها بر اساس استاندارد های ملی ایران شماره ۰۲ ( ۶۰۷ ) و یا  ۰۶ (۶۰۷ ) طراحی و تولید می گردند . مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۰۲ ( ۶۰۷ ) سیم های افشان دارای ساختاری به شرح زیر می باشند .

 • ولتاژ اسمی ۷۵۰ / ۴۵۰ ولت
 • هادی : هادی در این نوع از سیم ها باید با مقررات داده شده برای گروه ۵ عادی ها در استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ مطابقت نماید .
 • عایق : عایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را در بر گرفته باشد .
 • مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۰۶ ( ۶۰۷ ) ولتاژ اسمی سیم ها ۵۰۰/۳۰۰ ولت تعیین گردیده است و سایر مشخصات مطابق فوق می باشد .

مطابق استاندارد جهت تطبیق مشخصات سیم های افشان با الزامات استاندارد مربوطه آزمون های مختلفی می باید صورت گیرد که بدین شرح می باشد :

 • آزمون های الکتریکی : شامل مقاومت هادی ، آزمون ولتاژ در ۲۵۰۰ ولت ، مقاومت عاقی در دمای ۷۰ درجه سلسیوس
 • بررسی مطابق ویزگی های سیم با شرایط ساختمان : شامل اندازه گیری ضخامت و قطر خارجی عایق
 • بررسی خواص مکانیکی عایق : شامل آزمون کشش قبل و بعد از کهنگی و آزمون تلفات جرم
 • آزمون فشار در دمای بالا
 • آزمون کشسانی دردمای پائین : شامل آزمون خمش بر روی عایق در دمای پائین و آزمون ازدیاد طول در این دما
 • آزمون شوک حرارتی
 • آزمون جلوگیری از انتشار شعله

یکی از مهمترین آزمون های سیم افشان که نشان دهنده کیفیت و خلوص هادی می باشد آزمون اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی می باشد .

آزمون باید بر طبق بند ۲-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۰۷ به شرح زیر انجام گیرد:

نمونه ای از سیم به طول حداقل یک متر در دستگاه اندازه گیری مقاومت مورد اندازه گیری قرار می گیرد و پس از تصحیح طول و دمای اندازه گیری در ۲۰ درجه سلسیوس با مقدار استاندارد مقایسه می گردد . در صورت لزوم تصحیح مقدار مقاومت نسبت به دمای ۲۰ درجه سلسیوس و طول یک کیلومتر باید با رابطه زیر انجام شود :

 

استاندارد سیم افشان
استاندارد سیم افشان

که در آن :

t      دمای نمونه در زمان اندازه گیری ( بر حسب درجه سلسیوس )

R۲۰   مقاومت در ۲۰ درجه سلسیوس ( بر حسب اهم بر کیلومتر )

Rt     مقاومت L متر سیم در t درجه سلسیوس ( بر حسب اهم )

L      طول نمونه سیم ، بر حسب متر ( L طول نمونه سیم یا کابل کامل می باشد و نه طول هر کدام از رشته ها )

لازم به توضیح است که نمونه تحت آزمون باید دست کم بمدت ۱۶ ساعت در دمای ثابت قرار گرفته باشد .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/YZJ0Q