استاندارد سیم های افشان

استاندارد سیم های افشان

استاندارد سیم های افشان

استاندارد سیم های افشان

 

سیم های انعطاف پذیر که در بازار با نام های افشان نیز شناخته می شوند بر اساس ولتاژ در دو گروه به شرح زیر تقسیم بندی می گردند :

  • سیم های دارای ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت

ای گروه از سیم های افشان برای نصب در داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی ، در محیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب می باشند .

 

استاندارد سیم های افشان

  • سیم های دارای ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت

این نوع از سیم های افشان برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و همچنین جهت قرار دادن در داخل لوله های خرطومی مناسب هستند اما بایستی توجه داشت که این گروه از سیم های افشان را نمی توان بصورت مستقیم بر روی سینی کابل ، کانال کابل کشی و مخازن استفاده نمود .

سیم های افشان با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۰۶(۶۰۷) و سیم های افشان با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۰۲(۶۰۷) تولید و عرضه می گردند .

استاندارد ملی ایران شماره ۰۲(۶۰۷)

این استاندارد جهت سیم های قابل انعطاف با ولتاژ ۷۵۰/۴۵۰ ولت به کار می رود . محصولات تولید شده بر اساس این استاندارد واجد ویژگی های زیر می باشند .

هادی :

هادی ها باید با مقررات داده شده برای گروه ۵ هادی ها در استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ مطابقت نماید . سطح مقطع هادی های این نوع از سیم ها از ۵/۱ میلی متر مربع و به بالا می باشد . هادیهای انعطاف پذیر پس از عملیات کشش در ماشینهای کشش تک سیمه و یا چند سیمه ( ۸ ، ۱۲ ، ۱۶ ، ۲۴ و یا ۳۲ سیمه ) به صورت موازی مرحله بانچ کردن انجام می شود که طی آن تعداد مشخصی از هادیهای نازک به هم تابیده می شوند تا تشکیل یک سیم یا زیرگروه دهند و پس از آن در صورت نیاز به هادی با سطح مقطع بالاتر مرحله استرند کردن زیرگروهها پیش می آید تا سطح مقطع مطلوب به دست آید .

عایق :

در سیم های انعطاف پذیر با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت  عایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را دربر گرفته باشد . همچنین ضخامت عایق بایستی با مقادیر تعیین شده در استاندارد مطابق بوده و مقاومت عایقی نیز نباید کمتر از مقادیر الزام شده باشد .

بایستی توجه داشت که میانگین قطر خارجی سیم ها نباید از مقادیر الزام شده در استاندارد مربوطه بیشتر شود .

در این نوع از سیم ها حداکثر دمای هادی در استفاده عادی ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد .

 

 

استاندارد سیم های افشان
استاندارد سیم های افشان

استاندارد ملی ایران شماره ۰۶(۶۰۷)

این استاندارد جهت سیم های افشان با ولتاژ ۵۰۰/۳۰۰ ولت به کار می رود . محصولات تولید شده بر اساس این استاندارد واجد ویژگی های زیر می باشند .

هادی :

در این استاندارد هادی سیم باید با مقررات داده شده برای گروه ۵ هادی ها مطابقت نموده و سطح مقطع هادی یکی از مقادیر ۵/۰ ، ۷۵/۰ و یا ۱ باشد .

عایق :

در سیم های انعطاف پذیر با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت  عایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را دربر گرفته باشد . همچنین ضخامت عایق بایستی با مقادیر تعیین شده در استاندارد مطابق بوده و مقاومت عایقی نیز نباید کمتر از مقادیر الزام شده باشد .

بایستی توجه داشت که میانگین قطر خارجی سیم ها نباید از مقادیر الزام شده در استاندارد مربوطه بیشتر شود .

در این نوع از سیم ها حداکثر دمای هادی در استفاده عادی ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد .

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/VZhvK