آزمون جذب آب در کابل ها

آزمون جذب آب در کابل ها پیش آماده سازی  تمامی آزمون ها باید حداقل 16 ساعت پس از ، در صورت وجود ، اکسترود کردن یا ایجاد پیوند عرضی در ترکیبات عایق بندی یا غلاف انجام شوند . اگر آزمون در دمای محیط انجام شود ، قطعات آزمون باید برای دست کم مدت 3 ساعت […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه