تصفیه آب به روش استفاده از ازن

تصفیه آب به روش استفاده از ازن     ازن گازی است بی رنگ و با بو شبیه سیر ، در مجاورت با هموگلوبین خون ترکیبی پایدارتر از گاز منوکسید کربن دارد که که در صورت ادامه موجب مرگ می گردد ، همچنین به علت خاصیت اکسایش قوی اثر خورندگی روی تجهیزات فلزی مسیر آب […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه