اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل کلیات اندازه گیری ابعاد روی عایق رشته ها یا روکش ممکن است به عنوان آزمون مستقل یا به عنوان مرحله ای از روش انجام سایر آزمون ها مورد نیاز باشد . روش عمومی که برای اندازه گیری ابعاد کلی تعیین شده معتبر است و در صورتی که […]

نحوه اندازه گیری ضخامت عایق در سیم و کابل

نحوه اندازه گیری ضخامت عایق در سیم و کابل   کلیات اندازه گیری ضخامت عایق ممکن است به عنوان یک آزمون مستقل یا به عنوان مرحله ای از روند انجام آزمونهای دیگر ( مانند تعیین ویژگیهای مکانیکی ) مورد نیاز باشد . در هر صورت ، روش های گزینش نمونه ها باید مطابق استاندارد سیم […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه