دانلود کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف در مدارهـای الکتریکـی جریـان ضعیـف از کابل هـا، قطعـات و اتصـالات مخصـوص ایـن فن آوری ها اسـتفاده شـده اسـت. مهـارت انجـام این اتصـالات، فرآیند نصب سیسـتم های جریـان ضعیف مانند سیم کشـی تلفن، سیسـتم های اعـام حریـق، دوربیـن مداربسـته و سیسـتم های اعـام سـرقت و… را آسـان تر […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه