تاثیر ازن بر فلزات

تصفیه آب به روش استفاده از ازن

تصفیه آب به روش استفاده از ازن

تصفیه آب به روش استفاده از ازن     ازن گازی است بی رنگ و با بو شبیه سیر ، در مجاورت با هموگلوبین خون ترکیبی پایدارتر از گاز منوکسید کربن دارد که که در صورت ادامه موجب مرگ می … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها