عیوب کابل ها

عیوب کابل ها   بعد از آنکه کابل کشی زمینی انجام می گردد و کابل ها به روشی صحیح و درست در داخل زمین قرار می گیرد اگر برای یکی از کابل هایی که در داخل زمین قرار گرفته است اشکال و یا عیبی پدید آید بایستی ابتدا بتوان محل عیب را در زمین که […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه