نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها

نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها   جهت بررسی مقاومت الکتریکی هادی ها ، مقاومت هر هادی را از نمونه ای از کابل به طول حداقل یک متر و با استفاده از دستگاه میکرو اهم متر به دست می آوریم و طول نمونه را اندازه گیری میکنیم .     […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه