کابل مهاردار

کابل مهاردار

آشنایی با کابل مهاردار

بررسی کابل مهاردار کابل مهاردار در واقع همان کابل هایی هستند که در تیرهای برق کنار جاده ها و خیابان ها به کار می روند. این کابل ها در امتداد خیابان ها و جاده ها از یک تیر چراغ برق … ادامه مطلب

0 نظرات