تابنده های سیم و کابل

تابنده های سیم و کابل

تابنده های سیم و کابل

تابنده های سیم و کابل

انواع تابنده ها

 در صنعت سیم و کابل از تابنده های مختلفی جهت تاباندن رشته های عایق شده و هادی استفاده می گردد که از نظر عملکرد به انواع زیر تقسیم بندی می گردد :

  • تابنده هایی که عمل تاب در قسمت پی آف آنها انجام می شود .
  • تابنده هایی که عمل تاب در قسمت تیک آپ آنها انجام می شود .
  • تابنده هایی که عمل تاب بین پی آف و تیک آپ آنها انجام می شود .

تابنده هایی که عمل تاب در پی آف آنها صورت می گیرد عبارتند از :

  • تابنده قفسه ای cage strander
  • تابنده سیاره ای planetary strander
  • تابنده لوله ای tubular strander
  • تابنده کمانی bow strander              
  • تابنده مرکزی central strander
  • ماشین دو تاب twinning machine

 

تابنده های قفسه ای

cage قسمت چرخان نوعی ماشین تابنده که دارای تعدادی محل قرارگیری برای قرقره است و این محلهای قرارگیری قرقره بین دیسکها در فاصله ای از هم روی محور لوله ای قرار می گیرند .

 

یکی از دو بخش انتهایی این لوله روی یک یاتاقان محوری قرار دارد که در این بخش برای چرخاندن محورها سیستم دنده نصب میشود .

 برای نگهداری و افزایش استقامت هر بخش چرخنده رولرهای تحتانی قابل تنظیمی زیر هر دیسک قرار دارد . در بخش دیگر این لوله صفحه تاب قرار دارد که باعث میشود سیمها در کنار هم قرار گرفته و به هم تابیده شوند .

تابنده های سیاره ای

ماشین تابنده ای است که در آن قرقره های ورودی در گهواره هایی واقع در یک قفس چرخان به صورت معلق قراردارند . گهواره های نگهدارنده قرقره ها حرکتی سیاره ای دارند که این حرکت را از چرخ دنده های موسوم به خورشید و سیاره واقع در یکی از طرفین قفس می گیرند و به این ترتیب هر یک از رشته ها در کابل تابیده عاری از تنشهای پیچشی خواهد بود .

 

سیمها از میان محور جلویی گهواره های نگهدارنده از روی قرقره ها به سمت صفحه تاب ، پس از آن به سمت قالب شکل دهنده ، کپستن کشش و در پایان قرقره خروجی هدایت میشوند .

قفس چرخان برای تعداد رشته های مضرب ۶ و یا غیر از آن به کار می رود .

سرعت کم و زمان توقف زیاد از عیوب این دستگاه نسبت به دستگاه تابنده لوله ای است .

 

تابنده های لوله ای

ماشین تابنده سریعی است که در آن قرقره های ورودی در گهواره هایی معلق در راستای محور مرکزی یک لوله فولادی چرخان بزرگ قراردارند . بخشهایی از لوله بریده شده تا قرارگیری قرقره ها در گهواره ها امکان پذیر شود . سیم قرقره ای که در بیرون دستگاه است از قسمت مرکزی لوله عبور کرده و سایر رشته ها از طریق هدایت کننده های واقع در پیرامون درونی یا بیرونی لوله گذر کرده تا به انتهای لوله میرسند .

در انتهای لوله به وسیله صفحه تاب دهنده ای که همراه لوله می چرخد و دارای سوراخ های سخت فلزی است عمل تاب انجام می شود .

کل سیمهای تابیده از میان قالبی که قطر آن متناسب به قطر کابل تابیده انتخاب میشود عبور کرده و سپس از روی یک کپستن تک چرخ یا دو چرخ کشیده شده و در پایان روی جمع کن جمع میشود .

عیب این تابنده ها طول زیاد آنها و محدودیت سایز قرقره ورودی است .

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/hzGLx