کابل بالابر

کابل بالابر 2 در 16 و اطلاعات تخصصیkb-216